Over Liebregts Metals

Liebregts Metals Trading & Recycling heeft ruim 30 jaar ervaring in de vermarkting en verwerking van grondstoffen, ferro en non-ferro metalen uit de recycling industrie.

Wij bieden service en advies bij metaal- en afvalverwijdering voor de industrie, schroothandel en schrootverwerkers en zorgen voor een zorgvuldige afvoer van metaal bij de industrie conform wet- en regelgeving. Wij ontlasten u door het verkrijgen van het maximale rendement op uw metaalschroot en elektronika residuen.

Tevens verdiepen wij ons in de circulaire economie.

Bij een circulaire economie zijn er twee kringlopen. In de biologische kringloop vloeien reststoffen na gebruik veilig terug in de natuur. De technische kringloop zorgt ervoor dat producten en hun onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. Op die manier wordt het milieu minder belast én wordt waarde vernietiging geminimaliseerd. In de circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt. Dit in tegenstelling tot het huidige systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Daarom biedt de circulaire economie voor ondernemers veel kansen.


Wij kunnen u ook nieuwe en overtollige stalen coils, buizen en platen leveren. Deze produkten hebben we regelmatig voor u in positie, we leveren deze op aanvraag in verschillende maten, vormen en kwaliteiten.

Inkoop, verkoop, import, export van afvalstoffen en nieuw staal

  • ijzerschroot, metalen (non-ferro ), WEEE scrap en plastics
  • surplus en 2de keus staalproducten zoals, coils, buizen en platen

Verkoop van PED & DNV gecertificeerde appendages

  • afsluiters, fittingen, flenzen en overige toebehoren voor aan ieder type buis (staal,messing, RVS 304&316 en PVC)

About Liebregts Metals

With the office in the Netherlands, Liebregts Metals Trading & Recycling has over 30 years of experience in the marketing and processing of raw materials, ferrous and nonferrous metals out of the recycling industry. We offer service and advice in metal and waste treatment for industry, trade of scrap and scrap processors. We carefully dispose industrial metals according to law and regulations. We relieve your business by obtaining the maximum return on your scrap metal.

We offer new and surplus steel coils, tubes and plates. We regularly have these products for you in position, and deliver it on demand in different sizes, shapes and qualities.
 

Purchase, sales, import, export of waste, raw materials and new steel

  • Steel Scrap, metals (non-ferous), WEEE scrap and plastics
  • Surplus and 2nd choices coils, pipe and steel plates
     

Sales of PED & DNV certified accessories for each type of tube

  • Valves, fittings and flanges (steel, brass, stainless steel 304&316 and PVC)
     

Advice for industry to obtain an optimum yield for their raw materials
(production outfall)